ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Η ασφάλιση του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας σύμφωνα με τον νόμο 489/1976 είναι υποχρεωτική. Οι καθοριζόμενες ασφαλιστικές καλύψεις αφορούν:

Την κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες, για τις οποίες, έχουμε την ευθύνη ως ιδιοκτήτες ή ως οδηγοί ενός οχήματος. Επίσης ασφαλισμένοι είναι και οι τυχόν τρίτοι επιβαίνοντες στο όχημά μας. Οι ελάχιστες από τον νόμο υποχρεωτικές καλύψεις είναι :

- Σωματικές Βλάβες : 1.000.000 euro / κατά περίπτωση και κατ' άτομο
- Υλικές Ζημίες : 1.000.000 euro / κατά περίπτωση ανά ατύχημα

 

Βρείτε εύκολα και άμεσα την φθηνότερη και συμφέρουσα Ασφάλεια του Αυτοκινήτου σας.