ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Καλύπτεται η Αστική ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου του ιατρείου.
 • Καλύπτεται η επαγγελματική αστική ευθύνη του ιατρικού επαγγέλματος για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των ιατρικών καθηκόντων του ασφαλισμένου εντός των ορίων της ειδικότητάς του.


ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 • Μετάδοση μολυσματικών νόσων (AIDS κλπ)
 • Αισθητικές επεμβάσεις / πλαστική χειρουργική
 • Ακτινοθεραπεία / ραδιοθεραπεία
 • Παράνομες επεμβάσεις /χρήση μη εγκεκριμένων φαρμάκων
 • Γενετικές ζημίες σε σχέση με ακτίνες Χ
 • Ιατρικές και βιολογικές έρευνες
 • Τράπεζα αίματος
 • Θα καλύπτεται η ευθύνη του Ιατρού που θα προκύπτει από λάθος ή παράλειψη από τον έλεγχο
 1. Του Ρέζους
 2. Της Ομάδας Αίματος
 3. Της συμβατότητας με συγκεκριμένο ασθενή
 4. Της διακίνησης φιαλών αίματος και παραγώγων αυτού
 • Οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες που οφείλονται στο AIDS
 • Οι επεμβάσεις αισθητικής χειρουργικής. Καλύπτονται μόνο οι επεμβάσεις συνεπεία ατυχήματος
 • Γενετικές ζημίες σε σχέση με εξωσωματική γονιμοποίηση


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 • Κατοχή διπλώματος - άδειας άσκησης επαγγέλματος
 • Απαραίτητο στοιχείο για την κάλυψη είναι η ειδικότητα του ασφαλιζομένου
 • Το συμβόλαιο εκδίδεται σε «claim made basis» (Καλύπτεται κάθε περιστατικό που συνέβη κατά την διάρκεια ασφάλισης και δηλώθηκε εντός της περιόδου ασφάλισης και το αργότερο ένα (1) χρόνο μετά την λήξη του ασφαλιστηρίου).

Νομική Προστασία Ιατρών

Δείτε το Βίντεο που εξηγεί τα πάντα σχετικά με την Ασφάλιση - Νομική Προστασία Ιατρών!

Δημοσιεύτηκε από AsfaleiesIoannina στις Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση ως:
Αστική Ευθύνη Οδοντιάτρων - Generali ΝΕΟ
437,09€ - Συνολικό Κόστος Ασφάλισης: 437,09€
Αστική Ευθύνη Οδοντιάτρων - Interamerican ΝΕΟ
209,44€ - Συνολικό Κόστος Ασφάλισης: 209,44€
Αστική Ευθύνη Ουρολόγων Ιατρών - Generali ΝΕΟ
803,06€ - Συνολικό Κόστος Ασφάλισης: 803,06€
Αστική Ευθύνη Ουρολόγων Ιατρών - Interamerican ΝΕΟ
180,00€ - Συνολικό Κόστος Ασφάλισης: 180,00€
Αστική Ευθύνη Οφθαλμιάτρων - Generali ΝΕΟ
803,06€ - Συνολικό Κόστος Ασφάλισης: 803,06€
Αστική Ευθύνη Οφθαλμιάτρων - Interamerican ΝΕΟ
180,00€ - Συνολικό Κόστος Ασφάλισης: 180,00€
Αστική Ευθύνη Χειρούργων Ιατρών - Generali ΝΕΟ
803,06€ - Συνολικό Κόστος Ασφάλισης: 803,06€